ਜਿਊਣੇ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀਅ ਲੈਣ ਦੇ……..

ਜਿਊਣੇ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀਅ ਲੈਣ ਦੇ……..
ਇਹ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ……….
ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ
ਫੱਟ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ,
ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਮੁੱਖ ਤੇ ਆਈ ਜੋ ਨੂਰ ਉਦਾਸੀ ਲੈਣ ਦੇ,
ਜਿਊਣੇ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀਅ ਲੈਣ ਦੇ………
ਇਹ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ……….
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਖ਼ਤਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ
ਲੜ ਝੂਠਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਲੈਣ ਦੇ,
ਵੰਗਾਂ ਦੇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਵੰਗਾਂ ਛਣਕਾ ਨਾ
ਇਹ ਲੋਰ ਜੋ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ,
ਜਿਊਣੇ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀਅ ਲੈਣ ਦੇ………
ਇਹ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ……….
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ
ਬੰਦ ਪਲਕਾਂ ਚ ਅੱਖ ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਖੜੀ ਲੈਣ ਦੇ,
ਕਿਸਮਤ”ਭੱਟ” ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ
ਮੇਰੇ ਸਿਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੜੀ ਲੈਣ ਦੇ,
ਜਿਊਣੇ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀਅ ਲੈਣ ਦੇ………
ਇਹ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ……….
———————–
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *