27 ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆ ਘੜੀਆ ਦਾ ਸਮਾ

Image result for winter hour

ਬੈਲਜੀਅਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ(ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆ ਘੜੀਆ ਦਾ ਸਮਾ ਗਰਮੀ ਰੁਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆ ਦਾ ਸਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੋ ਵਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਵਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 4:30 ਘੰਟੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *