ਕੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਲਣਗੇ

ਬੈਲਜੀਅਮ 22 ਅਪਰੈਲ(ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 15 ਮਈ ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲਾਮਿੰਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨ ਵੇਟਸ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਦਰੇ ਤੋ ਬਾਦ ਦਿਤੀ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 10 ਤੋ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋ ਕੌਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਈਸਟਰ ਦੀਆ ਛੁਟੀਆ ਤੋ ਬਾਦ ਪ੍ਰੀ-ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫੇਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਲਾਮਿੰਸ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿ ਅਸੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਵਾਗੇ ਜੈਕਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਤਾ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *