ਲੱਖਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

Image result for spambotਬੈਲਜੀਅਮ 30 ਅਗਸਤ (ਯ.ਸ) ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ software  ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘spambot’ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਝੂਠੀ ਇਮੇਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Have I Been Pwned? ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *