28 ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆ ਘੜੀਆ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਿਛੇ ਹੋਣਗੀਆ

Image result for winteruur gif
ਬੈਲਜੀਅਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ(ਯ.ਸ) ਸ਼ਨੀਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਤਿਨ ਵਜੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆ ਘੜੀਆ ਦਾ ਸਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋ ਵਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *