1 ਮਿਲਿਅਨ ਬੈਲਜੀਅਨ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ: ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Image result for hackers

ਬੈਲਜੀਅਮ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਯ.ਸ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ hasibeenpwned.com ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਦਿਓ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *