(ਕਹਾਣੀ) ਜਿੳੂਦੀ ਅਸੀਫਾ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਸਿੱਖ ਲੳੁ ੳੁੲੇ.!!!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਾਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾੲੀਕਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬੈਠੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾੲੀਕਲ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ “ਮਖਾ ਅਾ ਕੱਠ ਕਾਹਦਾ ਹੋੲਿਅਾ “।
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ” ੲਿਹ ੳੁਹ ਅਾਪਣੀ ਜੰਮੂ ਅਾਲੀ ਕੁੜੀ ਅਾਸਤੇ ਹੋੲਿਅਾ ਅਾਸੀਫਾ ਅਾਸਤੇ”।
“ਅੱਛਾ ਜੀ!!!!
ਅਾਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਾ,
ਜੁਲਮ ਹੋੲਿਅਾ ਵੀਚਾਰੀ ਤੇ, ਕੱਠ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਅਾ ੲਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾੳੁਣ ਅਾਸਤੇ ।” ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਅਾ ।
” ਵੈਸੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਠ ਚ, ਸਿਅਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਦੀਂਹਦਾ ਕੋੲੀ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਵੀ ਅਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ੲਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋੲੀ ਅਸੀਫਾ ੲੇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਣਾੳੁਣੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੀ ਬਣੂ।” ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
“ਹਾਂ ਬਾੲੀ ਗੁਰਜੰਟ ਅਾ ਤਾਂ ਹੈ, ੲਿਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾੲੀ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਾ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਨਾਲੇ ਅਾਥਣ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਾ ਨਾਹਰੇ ਲਾੳੁਂਦੇ ਅਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋੲੇ ਧੱਕੇ ਅਾਸਤੇ।”ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ
“ਚਲ ਅਾਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀੲੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾੲੀਕਲ ਸੈਡ ਤੇ ਲਾੳੁਣਾ।” ਗੁਰਜੰਟ ਮੋਟਰਸਾੲੀਕਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾੳੁਂਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਾਂਓ ਾਂਅਂਠ ਝੂਸ਼ਠੀਛਓ!!!!!!
ਾਂਓ ਾਂਅਂਠ ਝੂਸ਼ਠੀਛਓ!!!!!!
੍ਹਅਂਘੀਂਘ ੍ਰਅਫੀਸ਼ਠਸ਼!!!!
੍ਹਅਂਘੀਂਘ ੍ਰਅਫੀਸ਼ਠਸ਼!!!!
ੲਿਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾੳੁਂਦੇ ਹੋੲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਾੲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਅਾੳੁਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਥੜੇ ਦੇ ਦੁਅਾਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋੲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ੲਿੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਾ ਕੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਅਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ੲਿਹ ਅੰਦਰੋਂ ੲਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ੳੁਹ ੲਿਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਕਿ
“ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਫਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਾ”
ਫਿਰ ਨਾਹਰਾ ਲਾੳੁਂਦਾ ਹੈ ਾਂਓ ਾਂਅਂਠ ਝੂਸ਼ਠੀਛਓ!!!!!!
ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ੳੁਸਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲ ਕੇ ੳੁਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾੳੁਂਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ੳੁਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, “ਅਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਅਾਲੇ ਕੜਿੱਲ ਕੱਢ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਅਾ ਮਿਲੀ ਅਾ ੲਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਾਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿੳੁ ਤੋਂ”
“ਹਾਂ ਬਾੲੀ ਅਾਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਾਪਣੀ ਦੀਪੀ ਅਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰਧਾਨ ਅਾਂ ਅਾਂਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ” ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ।
“ਅੱਛਾ ਸੱਚੀਂ!!!! ਸਰਪੰਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ੳੁਹ ਤਾਂ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੈ ਅਾਪਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀਅਾਂ ਕੁੜੀਅਾਂ ਵੱਲ ਕੋੲੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ੲਿੰਨਾਂ ਸਿਅਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ੳੁੱਥੇ ਭਲਾਂ ਕੀਹਦੀ ਮਜਾਲ ਬੲੀ ਕੁੜੀਅਾਂ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇ।” ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਅਾਹੋ ਅਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ”, ਹਰਨੇਕ ਬੋਲਿਅਾ।
ੲੇਨੇ ਨੂੰ ੲਿੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾੲੀਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ੳੁਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ੳੁਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਅਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਅਾ ਸੀ, ” ਬਾੲੀ ਨਿੰਮੇ ਅਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਭਾਸਣ ਨੂੰ 150 ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾੲੀਕ ਕੁਮੈਂਟ ਅੈਂ ਡਿੱਗਦੇ ਅਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਅਾ ਹੁੰਦਾ”
ਨਿੰਮਾ ਹਾਲੇ ਮੋਬਾੲੀਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਰਾੳੁਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਮੋਬਾੲੀਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਾਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਘਮਾੳੁਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੳੁਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੳੂਟੀ ਨਿਭਾੳੁਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਾਵਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ੳੁੱਠਦਾ ਹੈ, “ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਮੈਟ ਲੈਣ ਲੲੀ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਅਾੳੁਣੇ ਓਂ”
ਨਿੰਮਾਂ ਹੜਵੜਾੳੁਂਦਾ ਹੋੲਿਅਾ, ” ਨਹੀਂ ਬਾੲੀ ੲਿਹ ਤਾਂ ਬੁੱਝੜ ਅਾ ਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾੲੀਵ ਹੋਣ ਲੲੀ ਬੲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਅਾਂ ਚ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ”
ੲੇਧਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਾ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, “ਕੋੲੀ ਨਾ ਭਾੲੀ ਮੁਡਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਅਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਓਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਥੋਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਾ ਭਾੲੀ, ਤਾਂ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋੲੀ ਹੋਰ ਅਸੀਫਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । ਸਾਬਾਸ!!! ਬੲੀ ਜਵਾਨੋ!!!!
ਨਾਲ ਹੀ ੳੁਹ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇੈ ” ਬੱਲੇ ਬੲੀ ਮੁੰਡਿਅਾ ਤੇਰੇ! ਕਿਅਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ੲੇ ਤੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਅਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ।
ਸਰਪੰਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ੲੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ।”
ਨਿੰਮੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾੳੁਂਦੇ ਹੋੲੇ ਕਿਹਾ ” ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ”
ਓੲੇ ੳੁਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਾ ਮੇਰਾ ਅਾਪਾਂ ਬਿੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ ਅਾਂ ਮੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਥੋਡਾ ਖੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ । ਤੇਰਾ ਪਿੳੁ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਾਂ ਖੇਤ ੲੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਦੇਖਿਅਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕਦੇ ਖੇਤ……?”ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੰਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਅਾ. ।
ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ੲੀ ਅਾੲਿਅਾਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ
ਨਿੰਮਾ ਬੋਲਿਅਾ
ਅਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿੳੁ ਅਾਲਾ ੲੀ ਅਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ….!!! ਸਦਕੇ ਬੲੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨਾ ..!!!
” ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਅਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਅਾ ਬਜ਼ਾਰ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਅਾਵਾਂ ” ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾੳੁਂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਮਾਂ ਅਾਪਣਾ ਮੋਬਾੲੀਲ ਪੈਂਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ” ਚੰਗਾ ਬਾੲੀ ਨਿਰਭੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਅਾਂ ਕਾਲਜ ਚ ”
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾੲੀਕਲ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਅਾੲੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਅਾ ਸੀ, ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਾੳੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਿਜਕਦਿਅਾਂ ਹੋੲਿਅਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
“ਮਖਿਅਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਓਂ …
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜਮਤੇ ਸੁਣਿਓਂ..
ਗੁਰਜੰਟ ਟੂਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
” ਮੈਂ ਅਾਪਣੇ ਅਮਨੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਗੱਣ ਜਾਣਕੇ ਨੀ ਤੋਰੀ ਬੲੀ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਅਾੳੁਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋੲੀ ਜੱਬ ਨਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ” ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿੳੂੜੀ ਪਾੳੁਂਦੀ ਹੋੲੀ ਬੋਲੀ।
“ਕੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜੲੀਅਾਂ ਪਾੲੀ ਜਾਨੀ ਅੈਂ ਜੀਤੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਅਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋੲੀ ਟੂਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਅਾ ਤਾਂ ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰੇ ਫਿਰ….?” ਗੁਰਜੰਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਜਾਕੀਅਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
” ਨਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੀਪੀ ਦੀ ਅਾ ਕੲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਅਾ ਰਹੀ ਅਾ ਕੁੜੀ ਮੈਂਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਾਪੀ ਲੋਟ ਅਾਜੂ ਕੰਮ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ” ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਾਪਣੀ ਖੱਬੀ ਢਾਕ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਮਾੳੁਂਦਿਅਾਂ ੲਿਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ।
“ਕੀ ਹੋੲਿਅਾ ਦੀਪੀ ਨੂੰ???” ਗੁਰਜੰਟ ਅਾਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਵਿੱਚੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ।
” ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀ ਹੋੲਿਅਾ, ਮੱਛਰੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਮਡੀਹਰ ਫਿਰਦੀ ਅਾ” ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਤੋ ਗਲਾ ਭਰਦਿਅਾਂ ਬੋਲੀ ।
“ਜੀਤੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋੲੀ” ਗੁਰਜੰਟ ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਅਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ।
” ਅਾਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋੲੀ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ੲਿਹਦੀ ਸਕੂਟੀ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਾੳੁਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਦ ੲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਅਾ ਅਾਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਾੳੁਂਦੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, “ਦੀਪੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਛੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਾ “।
“ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ੲਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਅਾਵਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ੲਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੌਂਫ ਨੀ ਅਾੳੁਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਿਅਾਂ ਕੁੜੀਅਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ੲੇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ” ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ੳੁਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਾਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵੋਂਗੇ ਮਸ਼ਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਮਨੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗੲੀ ਅੈਵੇਂ ੳੁਹ ਮੁੰਡਿਅਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦਾ ਫਿਰੂ।
ਗੁਰਜੰਟ ਅਾਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਦੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਅਾ…?”
” ਰਸੋੲੀ ਚ ਅਾ ਪਰ ੳੁਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਕਸੂਰ ਨੀ ਜਬਾਕੜੀ ਦਾ ” ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ੳੁਸ ਦੀ ਹਮਾੲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਨਹੀਂ ੲਿਹ ਗੱਲ ਨੀ…!! ” ੲੇਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਰਸੋੲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
“ਦੀਪੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਾ….?” ਗਰਜੰਟ ਰਸੋੲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਾਪਣੇ ਹੱਥ ਅਾਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
” ਹਾਂ ਡੈਡੀ ..ਨਾਲ ਦੇ …… ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ੳੁਹ…
ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ …… ਗੇੜੀਅਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ….!!!” ਦੀਪੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਿਜਕਦਿਅਾਂ ਹੋੲਿਅਾਂ ਬੋਲੀ।
” ਪੁੱਤ ਸੱਚ ਦੱਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ੲਿਸਦੇ”
ਗੁਰਜੰਟ ਦੀਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
” ਨਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ੲਿਸ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਅਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਅਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ੳੁਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ” ਦੀਪੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋੲੀ ਗਲਾ ਭਰ ਅਾੲੀ ਸੀ।
” ਚਲ ਕੋੲੀ ਨਾਂ ਪੁੱਤ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾਂ ਕਰ ਮੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਵੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ੳੁਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ੲੀ ਪੜਿਅਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ੳੁਹ ਕੋੲੀ ਨਾਂ ਕੋੲੀ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕੱਢੂ ” ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਾਪ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਮੱਝਾ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨਾ ਵੀ ਗਿਅਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੲੀ ਤਿਅਾਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ੳੁਹ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ੳੁਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ੳੁਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਾਵੇਗਾ।
(ਦੀਪੀ ਅੱਗੇ ਚਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ੫ ਕੁ ਮਿੰਟਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ੳੁਹ ੳੁਸੇ ਨਿੰਮੇ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ੳੁਸ ਦਿਨ ਕੁੜੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ “ਚਲ ਸੁਕਰ ਅਾ ਕੋੲੀ ੲੇਨਾਂ ਸਿਅਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ੲਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰਧਾਨ ਵੀ ਅਾ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ੳੁਹ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੲੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੋੲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ ੳੁਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਤਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਦੋਸਤ ਅਾ ਅਾਪਣਾ ਓਦਾ ਮੁੰਡਾ ੳੁਹ ਅਾਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਾਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ੲੇਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲੲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ੲਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਰਮੲੀ ਜਿਹੀ ਥਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਕੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਾ ੳੁਹ ਧਿਅਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ” ੳੁੲੇ ੲਿਹ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਅਾ ਲੱਗਦਾ ਅਾਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ”
ੲਿੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਾਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਪੀ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੳੁਹਦੀ ਗਰੁਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
“ਹੈ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋੳੂ ਦੇਖੀ ਜਾੳੂ”
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ੳੁਹ ਮੋਟਰ ਸਾੲੀਕਲ ਸੜਕ ਦੇ ੲਿੱਕ ਪਾਸੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਕੁ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ੳੁੱਤਰ ਕੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
(ੲਿੱਧਰ ੲਿਹ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਅਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
“ਦੇਖ ਲਾ ਦੀਪੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾਂ”
(ਦੀਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਅਾੲਿਅਾ ਹੈ)
” ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ੲੇਦਾਂ ਨੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਅਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੀਅਾਂ ਵਾਧੀਅਾਂ ਘਾਟੀਅਾਂ ਲੳੁਣੀਅਾਂ ੲੀ ਪੈਂਣਗੀਅਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਅੈਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੳੁ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ…?”
ੳੁਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਤੇ ਹਰਾਮੀਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ੲਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਜੰਟ ੳੁਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਾਪਣੇ ਵੱਲ ੳੁਸਦਾ ਧਿਅਾਨ ਦਿਵਾੳੁਂਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
” ਕਿੳੁਂ ਨੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਕੀਨ ਭਾੲੀ ੲਿਸਤੇ ਅਾਖਰ ਜੰਮਿਅਾਂ ਅਸੀਂ ੲਿਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਅਾ ਤੇ ਸਿਖਾੲਿਅਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਅਾ ਭਾੲੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ” ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ੲਿਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ੳੁਹ ਮੁੰਡਾ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ੲਿੱਕ ਦਮ ਸੁੰਞ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੲਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸੇਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਲੲੀ ਹੋਵੇ ੳੁਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ੲਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ” ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ..?”
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ੲਿਕਦਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ” ੳੁੲੇ ਨਿੰਮਿਅਾਂ ਤੂੰ..?”
( ੳੁਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਾੳੁਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੲਿਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋੲੀ ਬੇ ੲਿਨਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ੲਿਨਸ਼ਾਫ ਲੲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨਿਅਾਂ ਚ ਕੁੜੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਅਾੳੁਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੲਿਹ ਤਾਂ ੳੁਹੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ੳੁਸ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖਾਸ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ)
ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ……. ਮੈਂ ਤਾਂ
ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ….. ੳੁਦਾਂ ੲੀ…. ਬਸ
ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ।
“ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਲਾਂ ੳੲੇ ਨਿੰਮਿਅਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਅੈ ਤੇ ੳੁਹ ਅਾਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ੳੁਹ……!!!
ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਿੳੁ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੳੁਹਦੀ ਦਾਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ।
ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਾਪ ੳੁਸ ਦਿਨ ਕੁੜੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਚ ਬੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁ ੳੁਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲੲੀ ਸੀ।
ਕੰਜਰੋ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਫਾ ਨੂੰ ੲਿਨਸਾਫ ਦਿਵਾੳੁਣ ਲੲੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਅਾਂ ਜਿੳੂਂਦੀਅਾਂ ਨੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ੲਿੱਜਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੳੁ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਧੱਕੋ ।
ਜਿਹੜਾ ਅਾਪਣੀ ਘਟੀਅਾ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਾਪਣੀ ਘਟੀਅਾ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਅਾੳੁਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਓਂ ੲਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਸੀਂ ਲਾੳੁ ਕਿੱਤੇ ਅਸਿਫਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ ਫ਼ਾਸੀਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ੲਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਂਗੇ….?”
ੲਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ” ਦੀਪੀ ਪੁੱਤ ਨਿਧੱੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਅਾਪਣਾ, ਦੇਖਲਾਂਗੇ ੲਿਸ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਛੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਾ”
ੲਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀਪੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ੳੁਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ੲਿੱਧਰ ਨਿੰਮਾਂ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਹੋੲਿਅਾ ੲਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ੳੁਹ ਖ਼ੁਦ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਵ ਜਿਸਨੇ ਅਾਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਅਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਹਰ ੳੁਸ ਨੂੰ ੲਿਹ ਸਾਨੋ ਸੌਕਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ੳੁਸ ਨਾਬਾਲਗ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ੳੁਸ ਨੇ ਨਿੰਮੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
( ੲਿਹ ਕਹਾਣੀ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਲੲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਅਾਂ ਸੇੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਾਸੀਫਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੲੀ ੲਿਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਫਾ ਲੲੀ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾੲਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ)
ਸ. ੲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *