ਸੁਰਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ – ਰਾਜ ਸਕਤਰ ਤਿਉ ਫਰਾਂਕਨ

ਬਰੂਸਲ (ਯ.ਸ) ਤਿੳ ਫਰਾਂਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਿੳਰਜੀਆ, ਅਲਬੇਨੀਆ, ਕੋਸਵੋ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰਖਿਅਤਾ ਪਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੱਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *