ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆ ਵਿਚ 496 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਨਿਗਲੇ

ਬੈਲਜੀਅਮ 10 ਅਪਰੈਲ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਰਾਨ 325 ਲੋਕ ਮੋਤ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 171 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3019 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 462 ਨਵੇ […]

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋ ਈਸਟਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਤੋਹਫੇ

ਬੈਲਜੀਅਮ 10 ਅਪਰੈਲ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) ਪਾਸ ਮਾਨਦਾਖ ਮਤਲਬ ਈਸਟਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਲੋਕਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋ ਸੰਤਿਰੂਧਨ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ […]